Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2018

tiraamisu
3469 0d0e 500
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo viapinkcacaoo pinkcacaoo
tiraamisu
Reposted fromu-dit u-dit viapinkcacaoo pinkcacaoo
tiraamisu
1419 b0d9
Reposted fromkarahippie karahippie viapinkcacaoo pinkcacaoo
tiraamisu
2840 d215 500
Reposted fromlukster lukster viapinkcacaoo pinkcacaoo
tiraamisu
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapinkcacaoo pinkcacaoo
tiraamisu
3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viapinkcacaoo pinkcacaoo
tiraamisu
Jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć.
— Radek Kobierski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapinkcacaoo pinkcacaoo
tiraamisu
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapinkcacaoo pinkcacaoo

April 07 2017

4256 6d05 500
Reposted fromacongojado acongojado viahalftone halftone
tiraamisu
6553 3bd2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahalftone halftone
tiraamisu
3306 b343
Reposted fromaniczorka aniczorka viahalftone halftone
tiraamisu
tiraamisu
9302 221a
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viahalftone halftone

March 14 2015

tiraamisu
6382 87f4
Reposted fromfoods foods
tiraamisu
3374 5b38 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viafoods foods
tiraamisu
4417 f4e4 500
Reposted fromdzony dzony viadontaskmewhy dontaskmewhy
tiraamisu
8136 684c
Reposted fromiamstrong iamstrong viadontaskmewhy dontaskmewhy
tiraamisu
Reposted frommeren meren viadontaskmewhy dontaskmewhy
tiraamisu
6382 87f4
Reposted fromfoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl